ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมก่อนถถึงกำหนด 2 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน จะท้องไหม

 •  Pong Pang
  สมาชิก
  พอดีมีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งใน อยากทราบว่ามีโอกาสท้องไหมค่ะ แต่ว่าฉีดยาคุมก่อนถึงวันกำหนด2วันค่ะ แต่ไม่ค่อยแน่ใจ เลยอยากทราบค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pong Pang

  การฉีดยาคุมกำเนิด สามารถลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้สูงนะคะ โดยโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์พบเพียง 0.2%ค่ะ

  จากที่สอบถาม หากฉีดยาคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว ถึงแม้จะฉีดยาก่อนกำหนด 2วัน ตัวยายังคงมีประสิทธิภาพการคุมกำเนิดตามข้างต้นอยูนะคะ