ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมกำเนิด เลือดออกกระปริบกระปรอย ทานยาปรับฮอร์โมน จะเป็นอย่างไร

 •  Pol Atikorn
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือไปฉีดยาคุมมาแล้วมีเลือดออกกะปิดกะปรอย ไปหาหมอเขาให้ยาปรับฮอร์โมนมา ไม่ทราบว่าถ้ากินยาปรับฮอร์โมน ยาคุมที่ฉีดมาจะออกฤทธิ์เหมือนเดิมใหมคะ แล้วอีกนานไหมกว่าเลือดจะหยุด ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pol Atikorn

  การที่คุมกำเนิด โดยวิธีใช้ยาฉีดคุมกำเนิด (Injection) ยาคุมแบบฉีด ถือว่าเป็นที่นิยมค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีการฉีด 2 แบบ ค่ะ คือแบบ ทุก 3 เดือน ซึ่งส่วนประกอบหลักของฮอร์โมนคือโปรเจสเตอโรนค่ะ ส่วนอีกแบบคือ ทุก 1 เดือน มีฮอร์โมนรวมคือ เอสโตรเจน เเละโปรเจสเตอโรน โดยฮอร์โมนจะไป ยับยั้งการตกไข่ เปลี่ยนแปลงมูกปากมดลูกให้ข้นเหนียว และที่สำคัญคือ ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง เหล่านี้เป็นปัจจัยที่สามารถคุมกำเนิดได้ค่ะ

  ทั้งนี้ ผลข้างเคียง คือในช่วงแรกอาจมีประจำเดือนมาผิดปกติได้ ส่วนมากมักเป็นแบบการฉีดทุก 3 เดือนค่ะ ซึ่งอาจมีเลือดออกกระปริบกระปรอย หรือ เลือดออกในระยะเวลาที่ยาวนาน ส่วนมากอาการเหล่าน้ีมักเป็นในช่วง 9-12 เดือนแรกค่ะ ต่อมามักจะค่อยๆดีขึ้นถ้าใช้ติดต่อกันค่ะ บางรายอาจไม่มีประจำเดือนมาเลย ทั้งนี้ถ้าเลือดที่ออกมามีปริมาณมาก อาจมาพบเเพทย์เพื่อให้ยาหยุดเลือด หรือยาในการลดปริมาณเลือด หรือยาปรับฮอร์โมนได้ ตามที่ คุณ Pol Atikorn ทำค่ะ ถือว่าถูกต้อง ซึ่งส่วนมากยาปรับฮอร์โมนคือเอสโตรเจน ที่รับประทานไปแล้ว ไม่ได้กระทบเรื่องประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดค่ะ ส่วนมาก ถ้าได้ทั้งฮอร์โมน ร่วมกับ NSAIDs ใช้ไปประมาณ 5-7 วัน เลือดน่าจะค่อนค่อยๆหยุดค่ะ เนื่องจากเยื่อบุที่บางตัวลงที่เป็นสาเหตุของเลือดออก ต้องใช้ระยะเวลาเเปบนึงที่จะสร้างความหนาขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อหยุดเลือดค่ะ