ถามแพทย์

 • มักคิดลบอยู่เสมอ ไม่ค่อยไว้ใจใคร เวลาโกรธจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ เป็นอาการอะไร

 •  sukanya sanongmore
  สมาชิก
  ฉันมักคิดลบอยู่เสมอฉันทำงานได้และทำได้ดี แต่ฉันมักมีปัญการร่วมงานกับคนอื่นเพราะฉันมัก จะคิดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีเสมอ จากอดีตและประสบการที่เลวร้ายมันทำให้ฉันไม่ไว้ใจใคร คอยแต่คิดไปในทางลบเวลาโกรธหรือโมโหฉันมักจะควบคุมอารมตัวเอง ไม่ค่อยได้
  sukanya sanongmore  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ sukanya sanongmore

  จากอาการดังกล่าวมา การคิดลบหรือระแวง และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนั้น อาจจะยังไม่ใช้โรคทางจิตเวชโดยตรง แต่น่าจะเป็นภาวะทางอารมณ์หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ และการมีทัศนคติที่ไม่ดีซึ่งสามารถแก้ไขได้

  แนะนำการปรับทัศนคติก่อนเบื้องต้น และมุ่งทำตนเองให้ดีที่สุด ดีกว่าจะไปคิดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดี หรือคอยจับผิดผู้อื่น เมื่อเวลามีอารมณ์โกรธหรือโมโห ควรตั้งสติ อย่าเพิ่งวู่วาม ไม่ว่าจะเป็นทางการกระทำหรือวาจา และคอยคิดเสมอว่าต้องให้อารมณ์เย็นกว่านี้ก่อนจึงจะทำอะไรออกไป

  หากมีอาการที่เป็นมากต่อเนื่อง จนรบกวนการเรียน การทำงานมาก อาจไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตต่อไป