ถามแพทย์

  • ลูกกินยาลดไข้สูงไป 2 ครั้ง ครั้งละ 4 CC จะเป็นอันตรายไหม

  • เรียนสอบถามคุณหมดครับ คือผมจับขวดยาผิด เลยให้ลูกกินยาลดไข้สูงไป2ครั้งครับ ครั้งละ4CCครับ จะเป็นอันตรายฟรือเปล่าครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ เกรียงไกร เต็มศรี,

                         หากเป็นยา paracetamol ชนิดน้ำแบบขวด จะมีชนิดที่มีตัวยา 120 มิลลิกรัมต่อ 5 ซีซี และชนิด 250 มิลลิกรัมต่อ 5 ซีซี ดังนั้นหากทานไป 4 ซีซี จะได้รับยาไป 96 มิลลิกรัม หรือ 200 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณยาที่ยังไม่ได้มากจนเป็นอันตรายอะไร เพราะขนาดยา paracetamol ที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเด็กคือ 150 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวเด็ก 1 กิโลกรัม ดังนั้น สมมุติลูกหนัก 10 กิโลกรัม ปริมาณยาที่เป็นอันตรายคือ 1500 มิลลิกรัม ในการทานยา 1 ครั้ง หรือใน 1 วัน หรือทาน 1000 มิลลิกรัมติดต่อกัน 3 วัน

                          ดังนั้นปริมาณยาที่ให้ไป ไม่ยังถือว่าอันตรายอะไร แต่ในมื้อต่อไป ควรงดการทานยาไปก่อน หากมีไข้ก็ให้ใช้การเช็ดตัวลดไข้ไปก่อน และเมื่อเกิน 8 ชั่วโมงแล้ว ก็ให้ทานยาต่อได้ หากยังไมีไข้ค่ะ