ถามแพทย์

 • การจัดฟันต้องรอเป็นฟันแท้ก่อนหรือไม่

 •  Tantat Pornmukdamanee
  สมาชิก
  จัดฟันต้องเป็นฟันแท้ไหมครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Tantat Pornmukdamanee,

                        โดยทั่วไปจะเริ่มจัดฟันเมื่อฟันแท้ขึ้นครบ 28 ซี่ คือช่วงอายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งทั้งเด็กวัยนี้จะเริ่มสามารถมีความรับผิดชอบในการแปรงฟันตัวเองให้ดีหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันไปแล้ว ช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการจัดฟัน 

                        ส่วนกรณีอื่นๆ ที่อาจต้องได้รับการรักษาดวยการก่อนฟันแท้ขึ้นครบ เช่นมีฟันหน้าหรือฟันหลังสบคร่อมบางซี่ หรือมีฟันหน้าบนยื่นมากเสี่ยงฟันหักจากอุบัติเหตุเพราะเด็กวัยนี้วิ่งซนหกล้มบ่อย หรือกรณีที่สูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนเวลาที่สมควรทำให้ฟันข้างเคียงล้มเคลื่อนมาจนฟันแท้ด้านใต้มีโอกาสฝังคุดอยู่ในกระดูกขากรรไกร

                         หรือในบางกรณี หากฟันที่ซ้นเก เกิดจากโครงสร้างกระดูกใบหน้าที่ผิดปกติ อาจต้องรอให้การเติบโตของโครงกระดูกใบหน้าสิ้นสุดเสียก่อน ประเมินง่ายๆ คือเมื่อหยุดสูงแล้ว ในเด็กหญิงประมาณ 17-18 ปี ในเด็กชายประมาณ 18-20 ปี เมื่อถึงเวลานั้นจึงจะเริ่มวางแผนการรักษาได้ว่าจะจัดฟันอย่างเดียวหรือต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด กรณีเช่นนี้จะทำในคนไข้ที่มีโครงหน้าผิดปกติมาก เช่นใบหน้าเบี้ยว หรือคางยื่นมาก เป็นต้น