ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหลังรับประทานยาคุมเกิน7วันแล้ว มีกินคลาดเคลื่อนแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง จะท้องไหม

 •  Napatson Lntra
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธุ์แบบไม่ป้องกันหลังรับประทานยาคุมเกิน7วันแล้วใช่เวลาไม่ถึง1นาทีเป็นแบบนี้อยู่3วัน มีการรับประทานยาคุมผิดเวลาและลืมกันไม่เกิน1ชั่วโมงอยากทราบว่าจะท้องไหม
  Napatson Lntra  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  การรับประทานยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา และคลาดเคลื่อนกันวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  จากที่กล่าวมา ถ้ากินยาคุมกำเนิดมาติดต่อกันเกิน 7 วันแล้ว และกินยาคลาดเคลื่อนวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง ร่วมกับหลังจากนี้กินยาจนครบหมดแผงยา โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยมาก น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

  หลังการใช้ยาให้สังเกตรอบเดือนอีกครั้ง ถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป