ถามแพทย์

 • จะท้องไหม

 •  Chaaaaa
  สมาชิก
  หนูมีอะไรกับแฟนวันที่ 21 พ.ย.ใส่ถุงยางแต่กลังมันรั่วเลยกินยาคุมฉุกเฉินไป พอมาวันที่ 22 พ.ย.มีเพศสัมพันธ์อีก ไม่ใส่ถุงและไม่มีการเสร็จแต่กินยาคุมฉุกเฉินอีก. มาวันนี้วันที่ 25พ.ย.มีอะไรกันอีกไม่ใส่ถุงยาง และไม่เสร็จ จะท้องไหมคะ
  Chaaaaa  พญ.นรมน
  แพทย์

   repeat