ถามแพทย์

 • จะท้องไหม

 • ถ้ากินยาคุมตอน20:00แล้วกินอีกทีตอน07:00เช้า แต่เราไปกินอีกที08:30 จะเกิดอะไรขึ้นไหมคะ
  ศุภิศรา ศรีมาลา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณศุภิศรา ศรีมาลา

  ยาคุมในที่นี้น่าจะหมายถึงยาคุมฉุกเฉิน

  โดยการกินยาคุมฉุกเฉินกรณีที่กิน 2 เม็ด มักจะเป็นการกินแบบห่างกัน 12 ชั่วโมง โดยเม็ดแรกควรกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของยาประมาณ 80-90%

  หากเม็ดที่สองกินคลาดเคลื่อนไปประมาณชั่วโมงกว่าๆดังกล่าวมา แต่ได้กินเม็ดแรกภายในเวลากำหนด และกินครบทั้ง 2 เม็ด โอกาสตั้งครรภ์ยังมีได้น้อยค่ะ

  แนะนำการยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะ ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือสังเกตรอบเดือนครั้งถัดไปว่ามาตามปกติ