ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ กินยาคุมฉุกเฉิน วันถัดไปมีอาการเหมือนคนท้อง จะท้องไหม

 •  Wanchalerm
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูมี พสพ กะแฟนหลังเป็นประจำเดือน3-4วัน แล้วไม่ได้ป้องกัน หลังจากนั้นไปซื้อยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมาทาน กินเม็ดแรกหลังจากมี พสพ ประมาณ40-50นาที แล้วกินยาเม็ดที่2 ของอีกวัน แล้ววันถัดมา มีอาการเหมือนคนท้อง และอีกวันก็หาย แบบนี้จะท้องไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Wanchalerm,

                      หากนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา จนถึงวันที่มีเพศสัมพันธ์ หากนับได้ไม่เกิน 7 วัน ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นันถือว่าน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินก็ได้ 

                      แต่หากเลย 7 วันไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์อาจมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป โดยทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% แต่ทั้งนี้ ต้องทานยาเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้วภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงด้วยค่ะ

                     สำหรับอาการที่คล้ายคนตั้งครรภ์ที่เกิดในวันถัดไป ไม่ใช่อาการของการตั้งครรภ์แต่อย่างใด เพราะอาการของการตั้งครรภ์จะไม่ปรากฏเร็วภายในไม่กี่วันหลังจากที่มีเพศสมพันธ์ค่ะ อาการที่เป็นอยู่ น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินได้ค่ะ

                     การที่จะทราบว่าจะมีการตั้งครรภ์หรือไม่นั้น ต้องรอให้ถึงกำหนดวันที่ประจำเดือนจะมา หากประจำเดือนไม่มา จึงค่อยตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ