ถามแพทย์

 • มีอาการงอนิ้วลำบากตรงบริเวณนิ้วที่เคยเกิดอุบัติเหตุเป็นแผลบาดลึก มีวิธีการรักษาอย่างไร

 •  Pemika Phongphinitkun
  สมาชิก
  เนืองจากที่นิ้วชี้เคยเกิดอุบัติเหตุแผลบาดลึกรอบข้อนิ้วมือด้านบนของนิ้ว แต่ไม่เข้าข้อหรือเอ็น ตอนนี้ผ่านไป 3 อาทิตย์แผลสมานกันโดยมีลักษณะเรียบตึง โดยมีอาการทำให้ 1.งอนิ้วได้ลำบาก และกำมนิ้วลงไม่ได้ 2.เมื่องอนิ้วมากไปทำให้เกิดอาการเจ็บดึง เบื้องต้นแพทย์ให้บริหารนิ้วโดยการจุ่มน้ำอุ่น อยากทราบว่านิ้วจะมีโอกาสกลับมางอได้มากน้อยแค่ไหน และนอกจากวิธีดังกล่าวมีวิธีอื่นอีกมั้ยที่ช่วยให้นิ้วกลับมางอได้ตามเดิมโดยเร็ว
  Pemika Phongphinitkun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ 

  อาการงอนิ้วลำบากตรงบริเวณนิ้วที่เคยเกิดอุบัติเหตุเป็นแผลบาดลึกนั้น อาจจะเกิดจาก เส้นเอ็นที่ได้รับบาดเจ็บ ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของนิ้ว หรือเป็นเนื้อเยื่อรอบๆที่ได้รับบาดเจ็บ บวม ตึง ในระยะแรกจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของนิ้วได้เช่นกัน หรือเป็นกระดูกที่ข้อหักหรือร้าว แต่มักมีอุบัติเหตุนำ และจะปวดมาก ขยับไม่ได้เลย

  หากแพทย์ตรวจประเมินแล้วแจ้งว่าไม่มีกระดูกหรือเอ็นได้รับบาดเจ็บ เป็นเพียงเนื้อเยื่อรอบๆที่อักเสบหลังการโดนบาดนั้น อาจจะรักษาแบบประคับประคองในระหว่างที่ร่างกายกำลังฟื้นตัว สามารถแช่น้ำอุ่นลดอาการบวมตึงได้ กินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้ ถ้าเป็นแค่เนื้อเยื่อรอบๆได้รับบาดเจ็บเท่านั้น ส่วนใหญ๋จะค่อยๆดีขึ้นได้เองภายในประมาณ2-4 สัปดาห์ และสุดท้ายควรจะกลับมางอนิ้วได้ใกล้เคียงกับปกติ ขยับนิ้วน้อยๆตามที่ทนไหวได้ และค่อยๆเพิ่มการขยับขึ้นเรื่อยๆได้

  หากมีอาการเป็นมากต่อเนื่องเรื่อยๆ ขยับนิ้วได้น้อยลง อาจจะมีภาวะอื่นๆที่ควรตรวจหา ให้กลับไปพบแพทย์ที่ดูแลอีกครั้งค่ะ