ถามแพทย์

 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน ควรงดอาหารและน้ำกี่ชั่วโมง

 •  Rerksak Songanjana
  สมาชิก
  ผมเข้าใจว่าถ้าต้องการตรวจช่องท้องส่วนควรงดอาหารและน้ำเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงก่อนการตรวจ แต่บางครั้งก็อ่านพบว่า แนะนำให้รับประทานอาหารและน้ำที่ปลอดไขมันในเย็นวันก่อนตรวจและอดอาหารจนถึงการตรวจ ผมเข้าใจว่าที่ไห้งดไขมันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ไห้ถุงน้ำดีหดตัว แต่ช่วงเวลา 1.”6-8 ชม” กับ 2. “งดอาหารและน้ำที่มีไขมันมื้อเย็นจนถึงการตรวจ” ผมเลยกำลังสับสนว่า อันไหนถูกตัองครับ ระหว่างขัอ1 กับ 2. เพราะ ข้อสองน่าจะเป็นเวลา8-12 ชั่วโมงอย่างต่ำครับ จริงๆแล้วน้ำย่อยในถุงน้ำดีจิงๆไช่เวลากี่ชมครับถึงจะเต็ม รบกวนขอคำแนะนำครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Rerksak Songanjana,

                     การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง หากเป็นการตรวจส่วนบน จะเป็นการตรวจดูอวัยวะช่องท้องส่วนบนเหนือระดับสะดือขึ้นไป ได้แก่ ตับ ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดีส่วนต้น ไต หลอดเลือดแดงใหญ่ ตับอ่อน (เห็นได้บางส่วนเป็นบางราย) ซึ่งก่อนการตรวจ ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อยสุด 4 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้มีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ จนเกิดการพองตัวบดบังการตรวจอวัยวะต่างๆ ได้ และเพื่อไม่ให้ถุงน้ำดีหดตัว เพราะการทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมัน จะไปกระตุ้นให้ถุงน้ำดีหดตัวบีบน้ำดีมาช่วยย่อย ซึ่งจะมีผลทำให้มองเห็นถุงน้ำดีได้ไม่ชัดเจน 

                       ทั้งนี้ ถุงน้ำดีนั้น มักจะขยายตัวเต็มที่ได้ก่อนที่จะทานอาหารในมื้อหลัก ซึ่งโดยปกติ ระยะห่างระหว่างอาหารแต่ละมื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ดังนั้น เราจึงควรงดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง แต่หากจะงดนานกว่านี้ ก็สามารถทำได้ค่ะ

                        สำหรับชนิดของอาหาร ก็ควรงดอาหารทุกชนิดไปก่อน เพราะอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีไขมันเป็นส่วนประกอบ อาหารที่ไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบนั้นพบได้น้อยมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ แต่ทั้งนี้ แม้จะไม่มีไขมัน และไม่ส่งผลต่อการดูถุงน้ำดี แต่หากทานมากไป ก็อาจทำให้กระเพาะอาหารขยายตัว เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร และอาจไปบดบังการตรวจดูอวัยวะอื่นๆ ได้ ซึ่งอาจมีผลทำให้ความแม่นยำในการตรวจลดลง 

                         ส่วนเครื่องดื่มนั้น หากเป็นน้ำที่ไม่มีไขมัน เช่น น้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ (ที่ไม่ได้มีนมหรือโยเกริต์ หรือครีมใดๆ ผสม) ก็สามารถดื่มได้ แต่ก็ไม่ควรดื่มในปริมาณมาก จนทำให้กระเพาะอาหารขยายตัวเช่นกันค่ะ