ถามแพทย์

 • ค่าHbv Viral load หมายความว่ายังไงครับ

 • Hbv viral load (copies/ml). 243276 Hbv log equivalence (copies/ml) 5.39 Hbv viral load (IU/ml) 41800 Hbv log equivalence 4.62
  รู้เท่า ไม่ถึงการณ์  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ รู้เท่า ไม่ถึงการณ์

  HBV หรือโรคไวรัสตับอักเสบ บีเป็นโรคที่มีการติดเชื้อไวรัสของตับ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBV) การติดเชื้อนี้อาจนำไปสู่โรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อตับและชีวิตได้ เช่น ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับได้ โดยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางสารคัดหลั่งที่มาจากร่างกาย เช่น ติดต่อได้ทางเลือด (การรับเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด) ติดต่อผ่านเข็มฉีดยา การฝังเข็ม หรืออุปกรณ์ที่มีเชื้อปนเปื้อน หรือติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ทางสารคัดหลั่ง จึงควรหลีกเลี่ยงการรับเชื้อและส่งต่อเชื้อผ่านช่องทางดังกล่าว

  จากผลเลือดที่ให้มาก็คือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้ว โดยปริมาณไวรัสอยู่ที่ 243276 ซึ่งถือว่าสูง ควรเข้ารับการรักษากับอายุรแพทย์ ร่วมกับดูค่าการทำงานของตับและอัลตราซาวน์ตับร่วมด้วยเพื่อประเมินว่าตับได้ถูกทำลายไปมากหรือยัง ในกรณีนี้อาจจะต้องได้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วย