ถามแพทย์

 • แปลผลอัลตราซาวด์

 •  พร เลิศ
  สมาชิก

   Patient status :                                       NEW case

  underlying disease :                               none

  us finding :

  Liver surface:                                        Smooth

  Liver size :                                           normal

  Liver parenchyma :                               Fatty

  Liver lesion :                                        yes

  Liver lesion 1.

  Echogenicity :                                       Hypoechoic        Number : 2

  Location :                                             Right lobe          Segment : V

  Size :                                                   1.9 and 1.5 cm.

  Compare to previous study :                   No

  Note :                                                  Adjacent to gallbladder, likely focal fatty sparing

   

  Gallbladder                                           Gallstone

  Gallstone number                                  multiple Size up to 2.2 cm.

  Polyp number                                       0

  Other gallbladder lesion                         None

  CBD size (cm.)                                     0.6

  IHD                                                     normal

  Portal vein size                                     normal

  Ascites                                                 No

  Spleen size (cm.)                                   7.8

  SWE (kPa)                                           14.4

  Impression :                                          - Severe Fatty live with focal fatty sparing

  - Liver fibrosis stage F4 by shear wave elastography

  - Multiple gallstones, size up to 2.2 cm.

   

   

  สวัสดีค่ะ คุณ พร เลิศ,

                       จากผลอัลตราซาวด์ตับ พบว่า

                       - ขนาดของตับและผิวของตับปกติดี 

                       - เนื้อตับมีไขมันเกาะมาก

                       - พบรอยโรค 2 ตำแหน่ง ขนาด 1.9 and 1.5 cm. น่าจะเป็น Focal fat sparing หรือภาวะไขมันเกาะตับแบบกระจุกตัว

                       - มีนิ่วในถุงน้ำดีหลายอัน ขนาดใหญ่สุด 2.2 เซนติเมตร ไม่มีติ่งเนื้อในถุงน้ำดี

                       - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้ำดีคือ 0.6 เซนติเมตร ซึ่งปกติดี

                      - หลอดเลือด portal vein มีขนาดปกติดี

                      - ไม่มีน้ำในช่องท้อง

                      - ม้ามมีขนาด 7.8 เซนติเมตร

                    โดยสรุปแล้ว คือ

                      - มีไขมันพอกตับมาก

                      - มีพังผืดในตับ

                      - มีนิ่วในถุงน้ำดีหลายอัน ขนาดใหญ่สุดคือ 2.2 เซนติเมตร

                     ดังนั้น ควรไปพบอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร เพื่อหาสาเหตุของการเกิดไขมันพอกตับ และรักษา รวมถึงพบศัลยแพทย์ เพื่อพิจารณาว่าควรผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีออกหรือไม่ค่ะ 

                     ในเบื้องต้น หากมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ก็ควรลดน้ำหนัก โดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย งดทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีน้ำตาลสูง งดการทานยาและอาหารเสริมต่างๆ โดยไม่จำเป็น และควรงดการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น