ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ป้องกัน ประจำเดือนไม่มา 2 เดือน จะท้องไหม

  • คือเวลามีเพสสัมพันส์ไม่ได้ป้องกันอะไรเรย. ร้ะแฟนแตกในตลอด ร้ะคือว่าเมนส์ไม่มาตั้งแต่เดือนกุมพาจะท้องไหมค่ะ? ไม่เคยกินยาคุมเรยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ศศิภา ธรรมชาติ,

                         การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้วิธีการคุมกำเนิดใดๆ ก็ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ ดังนั้น หากประจำเดือนไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก โดยสามารถซื้อชุดตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะได้ตามร้านขายยาทั่วไป  หากตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็ควรรีบหาเวลาไปฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่างๆ เพื่อจะได้รับการดูแลให้การตั้งครรภ์เป็นไปโดยปลอดภัยค่ะ 

                         แต่หากตรวจไม่พบ โดยทั้งนี้ ต้องตรวจอย่างถูกต้องแล้ว การที่ประจำเดือนไม่มา ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว เป็นต้น