ถามแพทย์

 • พ่อมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด แล้วนอนไม่หลับ ใจสั่น ควรทำอย่างไร

 •  thawichok.twy@gmail.com
  สมาชิก
  คือผมอยากถามว่าตอนนี้พ่อผมเป็นติดเซื้อในกะแสเลียดมีอากเป็นไข้ฉี่น้อยนอนไม่หลับสั่นแบบนี้ครับผมเป็นห่วงมากครับตอนนี้ยังไม่นอนไม่หลับเลยครับ22:49พ่อก่องงมากเลยครับว่าทำไม่ไม่หลับคุนหมอช่วยบอกด้วยนะครับ

  สวัสดีครับ 

             ติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia) คือภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จากนั้นเชื้อแบคทีเรียซึมเข้าสู่กระแสเลือด หากไม่ได้รับการรักษาทันที อาจอักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งทำให้ลิ่มเลือดอุดตันการลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย เมื่อไม่ได้รับออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ การทำงานของอวัยวะส่วนนั้นจึงล้มเหลว ซึ่งถือเป็นอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ร้ายแรง ทั้งนี้ อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดถึงร้อยละ 50 เสียชีวิตจากภาวะดังกล่าว

           ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาาการดังกล่าวต้องได้รับการรักษาภายในโรงพยาบาลนะครับ ส่วนอากาารนอนไม่หลับ หากอยู่ในโรงพยาบาลอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ แนะนำว่าให้แจ้งคุณพยาบาลหรือแพทย์ที่ดูแลได้เลยครับ