ถามแพทย์

 • รัับประทานยาคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี มีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่?

 •  Alice
  สมาชิก

  กินยาคุมตรงเวลาทุกวันและมีเพศสัมพันในสัปดาที่3ของยาคุม คือวันที่กินยาเม็ดที่17 และมีอีกในช่วงเว้น7วันยาเม็ดที่24 เสี่ยงมั้ยค่ะ ได้ยินมาว่าทานยาสัปดาที่3อาจเกิดการตกไข่ หรือเข้าใจผิดค่ะ

  สวัสดีครับ

  ยาเม็ดคุมกำเนิดจะแบ่งคร่าวๆเป็น 2 ชนิดคือ
  1.ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิฮอร์โมนรวม
  -มีประสิทธิภาพดีมาก มีอัตรการใช้แบบสมบูรณ์ 0.3% แต่ใช้จริงคือ 9% ของการใช้ การล้มเหลวเดิกจากการใช้ยาไม่สม่ำเสมอ ลืมทานนา หรือมีภาวะที่รบกวนการดูดซึมยา เช่น อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น
  2.ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโปรเจสตินขนาดต่ำ
  -มีประสิทธิภาพด้อยกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม โดยทฤษฎีจะมีอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ 0.5 แต่การใช้จริงอัตราการตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 5 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น จขกท จะเห็นว่าถึงแม้จะทานยาคุมกำเนิดตรงเวลาก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้แต่น้อยมากครับ