ถามแพทย์

 • ความดันอยู่ที่ sys 125 Dia 80 PR 99 แบบนี้ปกติไหม

 • วัดค่าsys125 Dia80 P.R.99 อยากรู้ว่าปกติใหมค่ะ
  ก็แอมไง ใครจำได้บ้าง  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ก็แอมไง ใครจำได้บ้าง

  ค่าความดันโลหิตในเลือดนั้น จะมีสองค่า โดยตัวเลขบนหรือตัวเลขที่มากกว่าก็คือค่าความดันซิสโตลิก (Systolic) เป็นความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัวและตัวที่สอง (หรือตัวล่าง) เรียกว่า ค่าความดันไดแอสโทลิก (Diastolic) เป็นค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวค่ะ

  ค่าปกติของความดันโลหิตควรอยู่ในช่วง 90/60 มม.ปรอท ไปจนถึง 130/80 มม.ปรอท หากเกินกว่านี้เรียกว่ามีความดันสูงผิดปกติ ต่ำกว่านี้คือมีภาวะความดันต่ำ ที่ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม

  ส่วนตัวเลข PR ที่เขียนมาน่าจะถือ pulse rate หรืออัตราการเต้นของหัวใจ ช่วงปกติคือ 60-100 ครั้งต่อนาที

  ดังนั้นตัวเลขที่ให้มาทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ ควรตรวจสุขภาพประจำปี และวัดความดันอย่างสม่ำเสมอ หากมีความดันหรืออัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์