ถามแพทย์

 • ค่าความดัน 113/85/101 ปกติไหม

 • ค่าความดัน113/85/101คือค่าความดันปกติไหมค่ะคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ ลัดดา สมัยสกุล,

                     ค่าความดันโลหิต 113/85/101 คือมีค่าความดันโลหิตตัวบนที่ 113 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตตัวล่างที่ 85 มิลลิเมตรปรอท และอัตราการเต้นของหัวใจที่ 101 ครั้งต่อนาที

                     สำหรับค่าความดันโลหิตตัวบนคือค่าความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว ซึ่งค่าความดันที่เหมาะสมคือไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้นหากวัดได้ค่าความดันโลหิตตัวบนได้ที่ 113 ถือว่ามีความดันโลหิตที่เหมาะสม

                      ส่วนค่าความดันโลหิตตัวล่างคือค่าความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว ซึ่งค่าความดันที่เหมาะสมคือไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท หากวัดได้อยู่ในช่วง 80-84 ถือว่าค่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่หากวัดได้ 85-89 ถือว่าเริ่มมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ดังนั้นแนะนำให้ลองวัดซ้ำบ่อยๆ หากยังคงวัดได้มากกว่า 85 แต่ไม่เกิน 90 ในทุกครั้ง ควรพยายามลดปัจจัยที่อาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เช่น งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง และออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีน้ำหนักตัวมาก ควรลดน้ำหนักด้วย เป็นต้น 

                      และควรวัดความดันโหลหิตเป็นประจำต่อเนื่อง หากต่อมาวัคค่าความดันโลหิตตัวล่างได้ค่าเกิน 90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่ามีความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาทานยารักษาค่ะ

                       ส่วนอัตราการเต้นของหัวใจที่ปกติคือ 60-100 ครั้งต่อนาที ดังนั้น หากวัดได้ 101 ครั้งต่อนาที ถือว่าค่อนข้างสูง ทั้งนี้ อาจเกิดจากอาการตื่นเต้นในขณะวัดความดัน หรือมีความเครียด วิตกกังวลก็ได้ แนะนำควรลองวัดซ้ำดูหลายๆ ครั้งค่ะ โดยอาจใช้การจับชีพจรเองก็ได้ โดยควรทำในขณะที่นั่งพัก ไม่ได้ดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนต่างๆ ค่ะ