ถามแพทย์

 • ความดัน

 •  Art Satha
  สมาชิก
  ความดันรอบแรกวัดได้ 146 รอบที่ 2 วัดได้ 141 สามารถทำให้ความดันลดได้ไหมครับ เป็นคนกินเบียร์ครับ หรือที่ความดันสูงเกิดจากการกินเบียร์ครับ
  Art Satha  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Art Satha

  ความดันเลือดปกตินั้นควรจะอยู่ในช่วง 90/60 มิลลิเมตรปรอทถึง 140/90 มิลลิเมตรปรอท

  โดยความดันที่ได้มานั้น หากยังเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอทติดต่อกันเกิน 2 ครั้งห่างกันต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ขึ้นไปนั้น อาจจะเข้าข่ายภาวะความดันสูง แต่หากเกิดหลังการดื่มแอลกอฮอล์ อาจจะเป็นผลชั่วคราวจากแอลกอฮอล์ได้

  แนะนำการหยุดการดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 1-3 วัน แล้ววัดความดันซ้ำอีกครั้ง หากยังคงสูงต่อเนื่อง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันความดันต่อไป