ถามแพทย์

 • SYS 139 mmHg DIA 74 mmHg P.R.112 bpm มันคือยังไง

 •  Kwanjira Tadkaew
  สมาชิก
  SYS 139mmHg DIA 74mmHg P.R.112bpm มันคือยังไงอ่ะค่ะงง

  สวัสดีค่ะ คุณ Kwanjira Tadkaew,

                     ค่า SYS 139 mmHg คือค่าความดันโลหิตตัวบนที่วัดได้ 139 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าความดันโลหิตตัวบนที่เหมาะสมคือไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้นหากวัดได้ค่าความดันโลหิตตัวบนได้ที่ 139 ถือว่ามีความดันโลหิตค่อนข้างสูง

                     ส่วนค่า DIA 74 mmHg  คือค่าความดันโลหิตตัวล่างที่วัดได้ 74 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าความดันโลหิตตัวบนที่เหมาะสมคือไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้นหากวัดได้ค่าความดันโลหิตตัวบนได้ที่ 74 ถือว่ามีความดันโลหิตตัวล่างที่ปกติดี

                      ส่วนค่า P.R. 112 bpm คืออัตราการเต้นของหัวใจ ที่วัดได้ 112 ครั้งต่อนาที ซึ่งค่าที่ปกติคือ 60-100 ครั้งต่อนาที ดังนั้น หากวัดได้ 112 ก็จะถือว่าหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ 

                     หากเพิ่งวัดความดันโลหิตไปเพียงครั้งเดียว แนะนำควรลองตรวจซ้ำดูอีกครั้ง โดยให้วัดในท่านั่ง วัดในขณะพัก วัดในขณะไม่เครียด ไม่ตื่นเต้น ไม่ดื่มชา กาแฟ โกโก้ โอเลี้ยง เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ และแอลกอฮอล์ มาก่อนที่จะวัด หากยังคงวัดค่าความดันโลหิตได้สูงกว่าปกติ หรือวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้เร็วกว่าปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ