ถามแพทย์

 • ความดันตัวบนไม่เกิน 120 แต่ตัวล่างบางครั้งก็ต่ำกว่า 60 อัตราการเต้นของหัวใจ 75-89 ปกติไหม

 •  Apinya Apinya
  สมาชิก
  ผมมีระดับความดันตัวบนไม่เกิน 120 แต่ตัวล่างบางครั้งก็ต่ำกว่า 60 (ไม่ต่ำกว่า 56 )บ่อยครั้ง อัตราการเต้นของหัวใจ 75-89 ถือว่าปกติไหมครับ ผมอายุ 28 ปี ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Apinya Apinya,

                    ค่าความดันโลหิตตัวบนที่เหมาะสมคือไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้นหากวัดได้ค่าความดันโลหิตตัวบนได้น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท ก็ถือว่ามีความดันโลหิตที่เหมาะสมดี

                    ส่วนค่าความดันโลหิตตัวล่างที่เหมาะสมคือไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท และไม่ต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท ก็จะถือว่าปกติดี ดังนั้น หากวัดได้ประมาณ 56 มิลลิเมตรปรอท ก็จะถือว่ามีค่าความดันต่ำกว่าปกติเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เช่น เวียนหัว หน้ามืด เป็นลม หัวใจเต้นเร็ว ใจเต้นแรง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มือเท้าเย็น เป็นต้น ก็จะถือว่าเป็นปกติดีและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาอะไรค่ะ 

                      สำหรับอัตราการเต้นของหัวใจที่ 75-89 ครั้งต่อนาที ก็ถือว่าปกติดีค่ะ