ถามแพทย์

 • คุณพ่อมีอาการ เวียนหัว บ้านหมุน ความดันต่ำลดลงเฉียบพลัน ควรทำอย่างไร

 • คุณพ่อมีอาการ เวียนหัว บ้านหมุน ความดันวัดครั้งแรก120 พอเปลี่ยนท่าหรือเดิน แล้วมาวัด ความดันลดลง ต่ำกว่า90 ความทำไงคับ เคยพบหมอ หมอก้อบอกว่าความดันลดลงเฉียบพัน
  ออกหลวง มงคล  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ออกหลวง มงคล

  อาการเวียนศีรษะ อาจเกิดจากความดันลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเกินไปขณะทำการเปลี่ยนท่า เช่นจากนอนขึ้นมานั่งหรือยืน สาเหตุอื่นๆเช่นน้ำในหูไม่เท่ากัน น้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะโลหิตจาง หรือความดันต่ำจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นต้น

  โดยความดันต่ำจากการเปลี่ยนท่านั้นไม่ใช่ภาวะอันตราย ถ้าหากหลังจากนั้น ความดันค่อยๆกลับมาเป็นปกติได้

  แนะนำการสังเกตอาการ หากเวียนหัวมากจนวูบ หมดสติไป ควรรีบไปพบแพทย์ และควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน งดการออกแรงหรือออกกำลังกายหนักๆไปก่อน