ถามแพทย์

 • ความดันตกระหว่างฟอกไต มีอาการเวียนหัว หลังได้กลูโคส ความดันก็กลับมาปกติ เกิดจากอะไร

 •  Benz
  สมาชิก
  ความดันตกลงไปเหลือ80ระหว่างฟอกไต มีอาการเวียนหัว พยาบาลเลยให้กลูโคส แล้วความดันขึ้นมาปกิ เกิดจากอะไรหรอคะ มีวิธีป้องกันอาการนี้ไหม ฟอกมานานหลายปีแล้ว แต่เพิ่งความดันตกช่วงหลังๆ
  Benz  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Benz

  การฟอกเลือดคือกระบวนการกำจัดของเสียและของเหลวส่วนเกินจากเลือด ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นทดแทนการทำงานของไตที่สูญเสียไป ดังนั้นในระหว่างการฟอกไตจะมีของเหลวที่ออกจากร่างกายปริมาณมาก เป็นสาเหตุทำให้ความดันตกได้

  ความดันโลหิตต่ำเป็นผลข้างเคียงที่พบได้มากที่สุดกับผู้ที่ทำการฟอกเลือดผ่านไตเทียม โดยเกิดมาจากการตกลงของระดับของเหลวระหว่างกระบวนการฟอกเลือดนั่นเอง อาการจากภาวะความดันเลือดตกก็คือคลื่นไส้และวิงเวียนศีรษะ โดยสามารถเกิดได้ทุกครั้งที่มีการฟอกไต และก็ขึ้นกับการเตรียมตัวก่อนการฟอกไตในแต่ละครั้งด้วยว่ามีปริมาณน้ำในร่างกายเพียงพอก่อนฟอกไตหรือไม่

  ดังนั้นพยายามดื่มน้ำตามคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแล และหากยังมีอาการต่อเนื่องควรแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบเพื่อปรับปริมาณของเหลวที่ใช้ระหว่างขั้นตอนการฟอกเลือดค่ะ