ถามแพทย์

 • คลอดลูกเเล้วฝังยา ต่อมาเอายาฝังออก แล้วประจำเดือนไม่มา มีสิทธิ์ตั้งครรถ์ไหมค่ะ?

 • คือหนูคลอดลูกแล้ว และอีก2วันต่อมาหนูฝังเข็มต่อ และประจำเดือนหนูก็ไม่มา และตอนนี้ถอดเข็มออกประจำเดือนหนูไม่มี ถอดได้2เดือนและค่ะ ถ้าประจำเดือนไม่มาเป็นปีแล้วค่ะ? มีสิทธิ์ตั้งครรถ์ไหมค่ะ?

  สวัสดีคะ คุณ บาส มิด คอร์ 

  การที่ภายหลังจากการคลอดบุตร ร่วมกับการได้เลือกใช้วิธีในการคุมกำเนิด เป็น การฝังยาคุม โดยทั่วไปเมื่อใช้ติดต่อกันในระยะเวลานึง ส่วนมากฮอร์โมนที่บรรจุในหลอดยา จะยับยั้งการตกไข่ เเละทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง ดังนั้น การที่เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ส่วนมากประจำเดือนจะหายไปจากการที่เยื่อบุบางมากค่ะ 

  ดังนั้น หลังจากการที่เอายาฝังออก โดยส่วนมาก ร่างกายจะกลับมาตกไข่ พร้อมกับการกลับมามีประจำเดือนภายใน 1-3 เดือน ค่ะ 

  การที่ประจำเดือนหายไป หลังจากที่เอายาฝังออก ถือว่าเป็นไปได้ว่า อาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หรือไม่ก็อาจยังเป็นช่วงที่ยังไม่มีไข่ตก ร่วมกับเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังปรับระดับฮอร์โมนให้มาเหมือนเดิมค่ะ 

  แต่ถ้ามากกว่า 3 เดือน ประจำเดือนยังไม่มา แนะนำให้มาปรึษาเเพทย์ เพื่อหาสาเหตุ เนื่องจากอาจไม่มีกาตกไข่ เเละอาจต้องได้ยาปรับฮอร์โมนค่ะ     

  สวัสดีคะ คุณ บาส มิด คอร์ 

  การที่ภายหลังจากการคลอดบุตร ร่วมกับการได้เลือกใช้วิธีในการคุมกำเนิด เป็น การฝังยาคุม โดยทั่วไปเมื่อใช้ติดต่อกันในระยะเวลานึง ส่วนมากฮอร์โมนที่บรรจุในหลอดยา จะยับยั้งการตกไข่ เเละทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง ดังนั้น การที่เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ส่วนมากประจำเดือนจะหายไปจากการที่เยื่อบุบางมากค่ะ 

  ดังนั้น หลังจากการที่เอายาฝังออก โดยส่วนมาก ร่างกายจะกลับมาตกไข่ พร้อมกับการกลับมามีประจำเดือนภายใน 1-3 เดือน ค่ะ 

  การที่ประจำเดือนหายไป หลังจากที่เอายาฝังออก ถือว่าเป็นไปได้ว่า อาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หรือไม่ก็อาจยังเป็นช่วงที่ยังไม่มีไข่ตก ร่วมกับเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังปรับระดับฮอร์โมนให้มาเหมือนเดิมค่ะ 

  แต่ถ้ามากกว่า 3 เดือน ประจำเดือนยังไม่มา แนะนำให้มาปรึษาเเพทย์ เพื่อหาสาเหตุ เนื่องจากอาจไม่มีกาตกไข่ เเละอาจต้องได้ยาปรับฮอร์โมนค่ะ