ถามแพทย์

 • คนเป็นเบาหวาน และภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 •  aaaaa9696
  สมาชิก

  อยากทราบว่าผู้ชายที่เป็นเบาหวาน แต่อวัยวะเพศไม่แข็ง เมื่อทำออรัลเซ็กส์สามารถถึงจุดสุดยอดได้ไหม

  สวัสดีครับ คุณ aaaaa9696

  หากภาวะหย่อนสมรถภาพทางเพศ หรือ ปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเกิดจากโรคเบาหวานโดยตรง ก็ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนครับ มิฉะนั้น ก็อาจจะไม่มีการแข็ง แม้จะใช้วิธีเล้าโลมแบบอื่น เพราะผู้ป่วยเบาหวานมักมีปัญหาด้านระบบการไหลเวียนของเลือดส่วนปลาย  จึงทำให้เลือดไปรวมกันที่อวัยวะเพศได้ไม่มากเท่าที่ควร จึงไม่แข็งครับ

  กล่าวโดยสรุป หากมีปัญหาเบาหวานและภาวะหย่อนสมรถภาพทางเพศ  ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและรับคำปรึกษาก่อน จะดีกว่าครับ