ถามแพทย์

 • คนท้อง สามารถกินยาแก้แพ้ได้ไหม

 •  Sujittra Sripa
  สมาชิก

  คนท้องกินยาแก้แพ้ไม่ได้ไหม??

   

  Sujittra Sripa  Sujittra Sripa
  สมาชิก

  Sujittra Sripa
  Jun 20, 2019 at 02:04 PM

  คนท้องกินยาแก้แพ้ไม่ได้ไหม??

   

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Sujittra Sripa,

                     ยาแก้แพ้บางชนิด เช่น ยา chlorpheniramine (CPM) ลอราทาดีน (loratadine), เซทิริซีน (cetirizine) เป็นต้น จัดในกลุ่ม pregnancy category B  ตามการจัดกลุ่มยาของคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA pregnancy category) ซึ่งยาในกลุ่มนี้ ได้มีการศึกษาในสัตว์ พบว่าไม่มีความเสี่ยงในการทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ ดังนั้นยาที่จัดอยู่ในประเภทนี้ สามารถใช้ในสตรีมีครรภ์ได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่ง 

                     ดังนั้น หากมีอาการจำเป็นที่ต้องใช้ยาเหล่านี้ เช่น มีน้ำมูก ผื่นคัน ลมพิษ เป็นต้น ก็สามารถใช้ได้ โดยควรใช้เฉพาะเมื่อเกิดอาการ หากไม่มีอาการก็ควรหยุดใช้ค่ะ

                     ส่วนยาแก้ แพ้ชนิดอื่นๆ เช่น ไฮดรอกไซซีน (hydroxyzine)  เฟกโซเฟนาดีน (fexofenadine) จัดอยู่ในกลุ่ม pregnancy category C ซึ่งยาในกลุ่มนี้ มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ทำให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ ซึ่งการจะใช้ยาในประเภทนี้ ควรใช้เมื่อคาดว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาแก้แพ้ ควรเลือกชนิดยาที่อยู่ในกลุ่ม pregnancy category B  ก่อนค่ะ