ถามแพทย์

  • คณะแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา รับบริจาคร่างกายมั้ยคะ?

  •  Sunwa Kim
    สมาชิก
    หนูเป็นนิสิตของ ม.พะเยา ค่ะ ไม่รู้จะถามเรื่องนี้กับใคร อยากทราบว่า คณะแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา รับบริจาคร่างกายมั้ยคะ หนูรู้สึกเหมือนตัวเองอาจจะเป็นโรคหัวใจ เลยคิดว่าจะไม่รักษาค่ะ ถ้าหนูเสียชีวิตหนูอยากกลับไปอยู่ที่มหาลัยของหนู หนูรู้สึกผูกพันธ์กับมหาวิทยาลัยมากเลยไม่อยากไปที่อื่นค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Sunwa Kim

    การบริจาคร่างกายสามารถทำได้ตั้งแต่ที่มีชีวิตอยู่ เน้นเป็นการศึกษาของบุคคลากรทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังมีบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปใช้ปลูกถ่ายค่ะ ปัจจุบันสามารถติดต่อบริจาคได้ที่สถานพยาบาลหรือภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการเปิดรับการบริจาคร่างกาย ลองติดต่อถามข้อมูลเบื้องต้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.medicine.up.ac.th/ นะคะ