ถามแพทย์

 • การบริจาคร่างกายกับการบริจาคอวัยวะเเบบไหนสามารถช่วยชีวิตคนได้มากที่สุดค่ะ

 •  Supassara
  สมาชิก
  การบริจาคร่างกายเเบบนำไปใช้ในการศึกษาทางเเพทย์ กับการบริจาคอวัยวะ การบริจาคเเบบไหนจะสามารถช่วยชีวิตคนได้มากกว่าค่ะ เพราะการบริจาคร่างกายเเพทย์จะสามารถนำไปปฎิบัติในการศึกษาทำให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นสามารถช่วยชีวิตคนได้มากมาย จริงมั้ยค่ะ หรือจะบริจาคอวัยวะเพื่อชีวิตใครอีก7คน ที่กำลังรอความช่วยเหลือของเรา ดีค่ะ ดิฉัรควรจะบริจาคเเบบไหน ถ้าหากดิฉันเข้าใจผิดตรงไหนช่วยอธิบายด้วยนะค่ะ บางอย่างดิฉันก็ไม่รู้จริงๆ ว่าจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเเละควรจะบริจาคอย่างไหนดีที่สุด

  สวัสดีครับคุณ Supasssara

  ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคร่ายกาย(เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่) หรือการบริจาคอวัยวะ(organ donor) ล้วนแต่เป็นการช่วยชีวิตคนครับ แต่เป็นการช่วยในทางบริบทที่แตกต่างกันออกไป

  การบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 อย่างหลักๆคือ

  1. เป็นร่างให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้อวัยวะต่างๆของร่างกาย
  2. เป็นโครงกระดูกให้แพทย์ได้ศึกษา
  3. เป็นอาจารย์ให้แพทย์เฉพาะทางได้ฝึกการผ่าตัด

  ซึ่งเหล่าแพทย์ที่ได้เรียนแล้วจบออกไป สามารถไปช่วยชีวิตคนอีกมากมายจำนวนนับไม่ถ้วนครับ

  ส่วนการบริจาคอวัยวะนั้น เป็นการบริจาคอวัยวะที่ยังสมบูรณ์เพื่อช่วยต่อ

  ชีวิตของคนที่กำลังเป็นโรค ซึ่งอวัยวะที่บริจาคได้ในปัจจุบันได้แก่ 

  • หัวใจ ลิ้นหัวใจ
  • ปอด
  • ตับ
  • ไต
  • ดวงตา

  ซึ่งสามารถต่อชีวิตคน สามารถทำให้คนๆหนึ่งสามารถมีชีวิตไปต่อ ซึ่งมีเงื่อนไขว่า อวัยวะจะต้องนำมาจากบุคคลที่มีสถาพสมองตาย แต่ร่างกายยังทำงานอยู่  อวัยวะที่จะบริจาคต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ก่ออันตรายให้กับผู้รับ  ยกเว้นดวงตา ที่สามารถบริจาคได้หากเป็นการเสียชีวิตปกติ

  การบริจาคทั้งสองอย่างถือว่าเป็นการทำบุญทำกุศลอย่างสูง มีความเหมาะสมในการเลือกการบริจาคไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น อายุ โรคประจำตัว ความสมบูรณ์ของร่างกาย 

  หมอแนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคทั้งสอบแบบก่อนครับ

  การบริจาคร่างกาย

  การบริจาคอวัยวะ

  หากมีเวลาว่างสามารถเค้าไปปรึกษาเรื่องการบริจาคได้ที่ 

  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5

  ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทร. 1666 หรือ 0 2256 4045-6 โทรสาร 0 2255 7968

  หากเป็นการบริจาคร่างกายสามารถแสดงเจตจำนงค์ ได้ที่ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์หรือศูนย์แพทย์ ครับ