ถามแพทย์

 • ตรวจครรภ์พบว่าขึ้น 2 ขีดจางๆ ทุกครั้ง แปลว่าอะไร

 •  GSita Maitreejit
  สมาชิก
  ประจำเดือนขาด2อาทิตย์แล้วค่ะ วัน11มีนาคม ตรวจการตั้งครรภ์ผลการตรวจคือ2ขีดจางมากๆ วันที่12มีนาคม ตรวจรอบก้ขึ้น2ขีดแต่ก้จางค่ะแต่เข้มขึ้นมาหน่อย วันนี้14มีนาคมจึงตัดสินใจไปตรวจที่รพ.แพทย์แจ้งว่าขึ้น2ขีดจางๆเช่นกัน หมอบอกว่าผลคือท้อง แต่ไม่ชัวร์ให้รอ7-10 จึงอยากสาเหตุอ่ะการขึ้น2ขีดจางๆ ว่าเปนเพราะอะไรหรือมีความผิดปกติอย่างไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ GSita Maitreejit

  จากที่เล่ามา การที่ตรวจครรภ์พบ 2ขีดนั้น แสดงถึงการที่ร่างกายมีฮอร์โมน HCG ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรกค่ะ เป็นการบ่งบอกว่า มีการปฏิสนธิและไข่เริ่มฝังตัวในมดลูก

  กรณีที่ขีดยังจางๆ อาจเกิดจากเพิ่งเริ่มมีการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหากการตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปได้ การตรวจด้วยวิธีนี้ จะพบว่าเป็น 2ขีดที่เข้มขึ้นในสัปดาห์ถัดๆไป 

  แต่หากการฝังตัวไม่สมบูรณ์ การตั้งครรภ์ไม่ได้ดำเนินต่อไป จะตรวจพบว่า เป็น 1ขีดในสัปดาห์ถัดไป และหลังจากนั้นจะมีประจำเดือนมาตามปกติค่ะ