ถามแพทย์

 • รู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเอง มักโลเลในการตัดสินใจ หงุดหงิดง่าย ควรแก้ไขอย่างไร

 •  Pithakpong Thongmitra
  สมาชิก

  รู้สึกว่าตัวเองมี self esteem ต่ำ ส่งผลให้

  - โลเลในการตัดสินใจ ตัดสินใจไม่เด็ดขาด (แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ต้องการความเห็นจากคนอื่น)

  - มีความพยายาม อดทนในการทำสิ่งต่างๆต่ำ (หมดไฟเร็ว)

  - ชอบคิดแทนคนอื่น สนใจคนอื่นมากเกินไป และชอบมองอะไรในแง่ลบไว้ก่อน

  - รู้สึกเหงาและหงุดหงิดง่ายเกินไป

  ควรจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ ขอบคุณนะครับ

  Pithakpong Thongmitra  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pithakpong Thongmitra

  อาการรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเอง (โลเลในการตัดสินใจ) เหมือนไม่มั่นใจนั้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปที่อาจจะต้องประสบกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ แต่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ดีพอ ทำให้ยังไม่กล้าจะตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งอย่างเด็ดขาด

  ซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่โรคอะไร หากปัญหาเกิดมาจากการไม่เข้าใจสถานการณ์ หากได้ศึกษาสถานการณ์ดีแล้ว สามารถตัดสินใจได้ในท้ายที่สุด

  แต่หากมีอาการเป็นมาก จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อาจเป็นความผิดปกติทางด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ ที่ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิตและอารมณ์อย่างละเอียดต่อไป

  เบื้องต้นพยายามฝึกการเป็นผู้นำ ลองตัดสินใจดูเอง และดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะตัดสินใจผิดหรือถูก ควรลองพยายามทำทุกอย่างด้วยตนเองดูก่อน มองโลกในแง่บวกให้มากขึ้น หากสามารถตัดสินใจอะไรได้มากขึ้น น่าจะช่วยลดความหงุดหงิดและความไม่มั่นใจที่มีอยู่ลงไปได้บ้าง