ถามแพทย์

 • ขออนุญาต ถามคุณหมอต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ

 •  iiceeeee
  สมาชิก

  ผมเคย ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ 4 เข็ม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี 2562 

  ฉีดกระตุ้นรอบแรก ต้นเดือนมีนาคม ปี 2563 ( 1 เข็ม)

  ฉีดกระตุ้นรอบที่สอง ปลายเดือนเมษายน ปี 2563 (1เข็ม)

  ฉีดกระตุ้นรอบที่สาม กลางเดือนกันยายน ปี 2563 (2 เข็ม)

  ฉีดกระตุ้นรอบที่สี่ กลางเดือนตุลาคม ปี 2563 (2 เข็ม)

  ฉีดกระตุ้นรอบที่ห้า เมื่อวันที่ 3 และ 6 ธันวาคม ปี 2563 (2 เข็ม)

  (ครั้งล่าสุดฉีดกระตุ้นรอบที่หก เมื่อวันที่  28 และ 31 ธันวาคม ปี 2564 (2 เข็ม

  (ที่ฉีดกระตุ้นหลายรอบ เพราะโดนแมวจรจัดข่วนส่วนใหญ่ ครั้งล่าสุดโดนหนูกัด ครับ)

   

  พอดี ปีนี้ 2565 ต้องพาแมวจรจัด ไปทำหมันหลายตัวนะครับ บางตัวก็ยังไม่ได้จับไปทำหมัน 

  และไม่สามารถสังเกตุอาการแมวได้ด้วยครับ เพราะแมวมีเยอะมากครับ

     

  ภายในปีนี้ 2565 ถ้าผมถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมา แมว หนู กัด ข่วน เลียบริเวณบาดแผล หรือน้ำลายจากสัตว์กระเด็น เข้าตา เข้าปาก ผมสามารถไปฉีดกระตุ้นพิษสุนัขบ้า เดือนธันวาคม ปี 2565 (ครบรอบ 1 ปีหลังฉีดเข็มสุดท้ายแทนฉีดหลังถูกสัตว์ กัด ข่วน เลีย หรือ น้ำลายสัตว์กระเด็น เข้าตา เข้าปากได้ไหมครับ 

  (กรณีนี้ ถ้าฉีดกระตุ้นๆ ครบรอบ1ปีหลังเข็มสุดท้าย และฉีดกระตุ้นทุกๆปีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันการเกิดโรคทันช่ายไหมครับ)

   

  ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ