ถามแพทย์

 • ขอสอบถามหน่อยคะ

 •  ปลาย ฟ้า
  สมาชิก
  ฝังยาคุมกำเนิดแล้วแต่มีอะไรกันกับแฟนตอนเป็นประจำเดือนจะท้องไหมคะ
  ปลาย ฟ้า  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ปลาย ฟ้า

  การใช้ยาฝังคุมกำเนิดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ประมาณ 95-99% โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาอยู่มีได้น้อยมากๆหรือแทบไม่มี

  ในระหว่างการฝังยา จึงมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ ควรหลีกเลี่ยงเพศสัมพันธ์ช่วงเป็นประจำเดือนเพราะเป็นสุขอนามัยที่ไม่ดี แต่ไม่ได้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ควรกลับไปเปลี่ยนยาฝังและฝังยาต่อตามแพทย์นัดต่อไป