ถามแพทย์

 • ขอสอบถามค่ะ

 •  Wilawan
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูอายุ21ปีเป็นประจำเดือน26มิ.ยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่14-16ก.ค ไม่ได้ป้องกัน วันที่17-18ก.ค มีน้ำไหลออกจากช่องคลอดจำนวนมากจนทำให้ที่นอนเปียก (ไม่ใช่ฉี่นะคะ)
  Wilawan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Wilawan

  การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย หรือใช้ยาคุมกำเนิดแบบใดเลยนั้น มีโอกาสทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยไม่ควรทำการนับวันเพื่อคุมกำเนิดเพราะโอกาสผิดพลาดสูง แต่หากประจำเดือนมาสม่ำเสมอตลอด ส่วนใหญ๋ไข่ก็จะตกประมาณ 14 วันนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนค่ะ

  โดยที่การมีน้ำไหลจากช่องคลอดดังกล่าวมา อาจจะไม่ใช่อาการที่จำเพาะเจาะจงต่อการตั้งครรภ์ ถ้าเป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเลือดไหลออกมา และไม่ควรเกิดเร็วภายใน 1 สัปดาห์หลังการมีเพศสัมพันธ์

  ให้สังเกตรอบเดือนหลังจากนี้อีกครั้ง ถ้าเป็นเพศสัมพันธ์มาภายใน 72 ชั่วโมงก็อาจจะยังมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉิน และสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ