ถามแพทย์

 • ขอสอบถามค่ะเปนประจำเดือนสีดำ

 •  Pmew25
  สมาชิก
  พอดีเป็นประจำเดือน 2-3เดือน เข้าเดือนที่4เปนตลอดทั่งเดือน จนเข้าเดือนที่5 แต่วันที่เปนจะมีสีแดงคล่ำ เปลี่ยนผ้าอนามัย ก็เป็นสีดำ บางครั้งเปนแบบคล้ายขุ้ยๆสีดำ ตอนนี้ก้ยังเปนยุ ร่างกายอ่อนล้าไปหมด หน้ามืด แดดแรงตาดับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pmew25,

                       หากมีเลือดออกนานเกือบตลอดเดือน ถือว่าเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                     1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น

                     2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                    หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือยังไหลบ่อยๆ แม้จะมีปริมาณไม่มาก ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะอาการอ่อนล้า หน้ามืด ที่เป็นอยู่ น่าจะเกิดจากมีภาวะโลหิตจางขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเสียเลือดนานๆ ค่ะ