ถามแพทย์

 • ขอคำแนะนำยาแก้ปวดข้อจากข้อเสื่อม ที่ไม่เป็นอันตรายต่อไต ที่ไม่ใช่กลุ่ม NSAIDs

 •  rungroj
  สมาชิก

  ขอคำแนะนำยาแก้ปวดข้ออักเสบ(ปวดข้อเสื่อม) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อไตที่ไม่ใช่กลุ่มเอ็นเสดครับ ว่ามียี่ห้ออะไรบ้างและดีกับผู้ป่วยครับ ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Rungroj,

                  ยาแก้ปวดหรือระงับอาการปวด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มกว้างๆ คือ

                  1. กลุ่มพาราเซตามอล และแอสไพริน

                        - ยาพาราเซตามอล (อะเซตามิโนเฟน) เป็นยาที่ปลอดภัย ใช้ระงับอาการปวดที่ไม่รุนแรงได้ แต่หากใช้เกินขนาด หรือต่อเนื่องนานเกินไป ก็เป็นผลต่อตับและไตได้

                       -  กลุ่มยาแอสไพริน (กรดอะเซติกซาลิซิลิก) ระงับอาการปวดด้วยกระบวนการเดียวกันกับพาราเซตามอล แต่ออกฤทธิ์ดีกว่าต่ออาการบวม มีผลข้างเคียงจากการใช้ยามากกว่า เช่น เลือดออกในระบบย่อยอาหาร 

                   2. ยาแก้อักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ NSAID (Non-Sterodical Anti-Inflammatory Drugs) เช่น ไดโคลฟีแนค พอนสแตน ไอบูโพรเฟน เป็นต้น ออกฤทธิ์ในการลดปวดได้มากกว่าพาราเซตามอล ใช้ระงับอาการปวดระดับกลางถึงรุนแรง มีผลข้างเคียงคือระคายเคืองกระเพาะอาหาร และหากทานมากไป ก็มีผลต่อการทำงานของไต โดยจะส่งผลให้การไหลเวียนเลือดภายในไตลดลง อาจทำให้เกิดภาวะไตเสียหายเฉียบพลันได้ และยาในกลุ่มนี้ยังทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การใช้ยาในระยะยาวจึงนำไปสู่การเกิดโรคไตเรื้อรังได้ 

                  3. กลุ่ม COX–2 Inhibitor ออกฤทธิ์ระงับอาการปวดคล้ายกลุ่ม NSAIDs แต่ผลข้างเคียงด้านเลือดออกในระบบย่อยอาหารน้อยกว่า แต่มีผลข้างเคียงต่อไตเช่นกัน แต่ก็มีข้อมูลว่าอาจก่อโรคหัวใจ ยาในกลุ่มประเภทนี้ เช่น ยาเซเลโคซิป เป็นต้น

                   4. ยาแก้ปวดชนิดเสพติด เป็นกลุ่มอนุพันธ์ของฝิ่นและมอร์ฟีน ออกฤทธิ์กดประสาทสมองส่วนหน้าหรือซีรีบรัม มีประสิทธิภาพสูง แต่ยากลุ่มนี้ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ เพราะต้องระวังใกล้ชิดเรื่องปัญหาเรื่องการเสพติดและอาการดื้อยา ซึ่งค่อนข้างอันตราย

                     ดังนั้น ยาแก้ปวดที่กล่าวไปในทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มชนิดเสพติด หากใช้มากไป ก็ย่อมมีผลต่อการทำงานของไตทั้งหมดค่ะ ดังนั้น  หากเป็นข้อเสื่อม และมีอาการปวด แนะนำให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ ทานยาตามที่แพทย์สั่งและติดตามอาการต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยาทานเอง เพราะการรักษาข้อเสื่อม นอกจากยาแก้ปวด จะมียาในกลุ่มอื่นๆ ที่จะช่วยบรรเทาอาการข้อเสื่อมได้ เช่น ยากลูโคซามีน (Glucosamine) ซึ่งทำให้ช่วยลดการใช้ยาแก้ปวดลงได้ หรือหากไม่ดีขึ้น ก็ต้องอาศัยการผ่าตัดต่อไปค่ะ