ถามแพทย์

 • รบกวนอ่านผลตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องของบิดาดังแนบ

 •  nonstop24
  สมาชิก
  ULTRASOUND OF THE WHOLE ABDOMEN COMPARISON: None HISTORY: R/O NASH Liver has normal size, nodular surface and heterogeneous echogenicity of liver parenchyma; suggestive of liver cirrhosis. There are a few subcentimeter hyperechoic nodules at left hepatic lobe up to 0.9cm and multiple subcentimeter hypoechoic nodules at right hepatic lobe up to 0.7cm; probably cirrhotic nodules. No liver mass or biliary dilatation is visualized. Gallbladder has smooth and thin wall without gallstone. Visualized spleen and pancreas appear unremarkable. Both kidneys have normal size and echogenicity without mass or hydronephrosis. Right and left kidneys are measured about 9.7cm and 10.3cm in length. Normal cortical thickness. A 0.6-cm left upper calyceal stone is noted. Urinary bladder has smooth and thin wall without internal echo. Prominent size of prostate gland is measured about 29.0ml in volume. No ascites or significant intraabdominal lymphadenopathy is seen. Visualized abdominal aorta appears unremarkable. IMPRESSION: - Liver cirrhosis with multiple subcentimeter hyperechoic and hypoechoic nodules up to 0.9cm; probably cirrhotic nodules. Please interval follow up imaging. - No definite liver mass. Please correlate it with serum AFP. If clinical setting is highly suspicious of HCC, further multiphase CT scan of upper abdomen or hepatocyte-specific contrast-enhanced MR of upper abdomen is suggested for more details. A 0.6-cm left upper calyceal stone without hydronephrosis. - Prominent size of prostate gland about 29.0ml in volume. ขอบพรคุณครับ
  nonstop24  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ nonstop24

  จากผลแนบเป็นอัลตราซาวน์ทั่วช่องท้อง

  ตับขนาดปกติ แต่มีตุ่มแข็งที่เนื้อตับ อาจเป็นตับแข็ง มีก้อนที่กลีบตับด้านซ้ายขนาด 0.9 เซนติเมตร และก้อนที่กลีบตับด้านขวาขนาด 0.7 เซนติเมตร อาจเป็นก้อนเนื้อธรรมดาขนาดเล็กที่ตับ 

  ไม่มีถุงน้ำดีอักเสบ ไม่มีนิ่วในถุงน้ำดี ม้ามและตับอ่อนปกติ

  ไตสองข้างขนาดปกติ ไม่มีก้อนหรือไตบวมน้ำ มีนิ่วในไตขนาดเล็กประมาณ 0.6 เซนติเมตรที่ไตด้านซ้าย กระเพาะปัสสาวะปกติ มีต่อมลูกหมากขนาดโตกว่าปกติ ไม่มีน้ำในช่องท้อง ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติในช่องท้อง

  สรุปมีตับแข็ง และมีก้อนขนาดเล็กที่ตับ อาจเป็นเนื้องอกธรรมดา ไม่มีก้อนใหญ๋ๆชัดเจน แต่ต้องดูผลคู่ไปกับค่า AFP (ค่าที่อาจช่วยบ่งชี้การเป็นมะเร็งในตับ) ร่วมด้วย และถ้ามีอาการที่สงสัยมะเร็งตับ การทำ CT scan หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อไปก็อาจจะช่วยบอกได้มากขึ้น