ถามแพทย์

 • ถ้าขนแมวเข้าปาก จะสามารถติดเชื้อพยาธิได้ไหม

 •  Yuoki
  สมาชิก
  ถ้าขนแมวเข้าปากจะติดพวกไข่พยาธิไหมครับ
  Yuoki  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Yuoki

  โดยส่วนใหญ่แล้วการสัมผัสกับขนแมว ไม่น่าจะทำให้ติดเชื้อในกลุ่มใดๆได้อย่างชัดเจน

  การติดต่อของเชื้อกลุ่มพยาธิมักติดต่อจาก การกินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบเข้าไป การกินผักหรือผลไม้ดิบๆที่ปนเปื้อนกับอุจจาระของหมูที่มีพยาธิ การไปสัมผัสพยาธิตรงดินโดยตรงเช่นการเดินเท้าเปล่า การคลุกคลีกับดิน

  ส่วนโรคจำเพาะที่อาจจะติดจากแมวเช่น โรคทอกโซพลาสโมซิส เกิดจากการสัมผัสอุจจาระของแมว ส่งผลให้มีอาการอ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ เจ็บคอ และมีผื่นขึ้นตามร่างกาย แม้จะไม่ทำให้ผู้ที่มีสุขภาพดีเกิดอาการใด ๆ หลังติดเชื้อ หรือการติดเชื้อพยาธิที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของสุนัขและแมว หากไปเล่นดินที่มีไข่พยาธิปนอยู่แล้วไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร จะทำให้ไข่ฟักตัวในลำไส้ จากนั้นตัวอ่อนจะกระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆได้

  แนะนำการหลีกเลี่ยงการอาจจะไปสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆจากแมว หรือการรับเชื้อพยาธิดังช่องทางที่กล่าวไป