ถามแพทย์

  • ก่อนทานยาคุมได้ดื่มน้ำอัดลมเข้าไป พอทานยาคุมก็ดื่มน้ำเปล่าปกติ จะมีประสิทธิ์ภาพเหมือนเดิมมั้ยคะ

  •  Nan Onkamon
    สมาชิก
    ก่อนทานยาคุมได้ดื่มน้ำอัดลมเข้าไปหลายแก้วเลยค่ะ พอถึงเวลาทานยาคุมก็ดื่มน้ำเปล่าปกติค่ะ บวกกับตอนทานกลืนยาช้าด้วย ทำให้ละลายในปากไปบางส่วนคะ อย่างนี้ยาคุมจะมีประสิทธิ์ภาพเหมือนเดิมมั้ยคะ
    สวัสดีครับ ในกรณีเป็น ยาคุมกำเนิด ชนิด 21 หรือ 28 เม็ด ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดจะขึ้นกับความต่อเนื่องของการทานยา หากทานยาต่อเนื่องตามคำแนะนำจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด หากขาดยาประสิทธิภาพการคุมกำเนิดจะลดลง หรือล้มเหลวได้ ในกรณี ยาคุมฉุกเฉิน ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด จะขึ้นกับระยะเวลาหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ได้ทานยา หากทานยาคุมเม็ดแรก ภายใน 24 ชั่วโมงและเม็ดถัดไป อีก 12 ชั่วโมง จะคุมกำเนิดได้ 85 เปอเซนต์ครับ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการคุมกำเนิดครับ