ถามแพทย์

 • กี่วันควรตรวจตั้งครรภ์

 •  Tham Nonthichot
  สมาชิก
  ควรซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจภายในกี่วันหลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายเหรอครับ
  Tham Nonthichot  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-4