ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 28 เม็ดไม่ตรงลูกศร จะเป็นอะไรไหม

 • อยากถามคุณหมอคะ คือหนูกินยาคุม28เม็ด ยี่ห้ออาร์เดนคะ คือหนูกินไม่ตรงลูกศร คือกินถึงเม็ดที่7เเล้วแล้ว หลงไปกินเม็ดที่14-13-12-11 คะอยากทราบว่าจะเป็นไรไหม
  จิรัชญา ผงพิลา  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ จิรัชญา ผงพิลา

  จากการสืบค้นของแพทย์ยาคุมอาร์เดนแบบ 28 เม็ดนั้น เป็นยาคุมที่จะมีเม็ดสีขาวเล็ก 21 เม็ด ซึ่งมีส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศหญิง และเม็ดแป้งอีก 7 เม็ด ซึ่งไม่มีฮอร์โมนเพศหญิง บนด้านหลังของแผงยา จะมีลูกศร แสดงการใช้ยา ตั้งแต่ เม็ด 1 ถึง 28 ควรรับประทานยาตามลูกศร ในเวลาเดียวกันทุกวัน แต่ฮอร์โมนในแผงยาจะเท่ากันทุกเม็ดใน 21 เม็ดแรก จึงรับประทานเม็ดใดก่อนหลังก็ได้ น่าจะไม่แตกต่างกัน

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำนำฉลากยาที่ใช้จริงไปปรึกษาแพทย์และเภสัชกรใกล้บ้านอีกครั้ง หากเป็นยาคุมประเภทที่ฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ด สามารถกินสลับกันไปมาได้ เพียงแค่ต้องกินวันละ 1 เม็ดติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงค่ะ