ถามแพทย์

 • เป็นมะเร็งไทรอยด์ ผ่าตัดและกลืนแร่ไปแล้ว ทานยาฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ สามารถไปฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม

 •  sirion_amp@hotmail.com
  สมาชิก

  เรียนปรึกษาคุณหมอค่ะ เป็นมะเร็งไทรอยด์ ผ่าตัดและกลืนแร่ไปแล้ว ตอนนี้กินฮอร์โมน Euthyrox ทุกวันค่ะ จะสามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ไหมคะ มีข้อปฎิบัติอะไรหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ sirion_amp@hotmail.com,

                  การเป็นโรคมะเร็งไทรอยด์ ซึ่งได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดและกลืนแร่ไปแล้ว และทานยาฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ โดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติ เช่น เหนื่อยมาก หัวใจเต้นเร็วมาก เป็นต้น ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ค่ะ ดังนั้น สามารถที่จะไปรับการฉีดได้ 

                  สำหรับข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน เช่น เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนชนิดอื่นๆ แบบรุนแรงมาก่อน อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย อาการทางสมองและระบบประสาทต่างๆ เป็นต้น หรือมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ หรือมีอาการรุนแรงอยู่ เช่น เป็นหอบหืดแล้วมีอาการหายใจเหนื่อย เป็นต้น หรือมีตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วงไม่เกิน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นต้น

                   ส่วนข้อปฏิบัติก่อนไปปฉีดวัคซีน ได้แก่ ไม่อดนอน งดการออกกำลังกายหนักก่อนและหลังไปฉีดวัคซีน งดดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไปฉีดวัคซีน เป็นต้น และควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัวและยาที่ทานอยู่ด้วยค่ะ