ถามแพทย์

  • กินยาคุมกำเนิดอยู่ กินถึงเม็ดแป้ง ประจำเดือนยังไม่มา จะมีโอกาสท้องไหม

  • ตอนนี้กินยาคุม แอนนา แผงเหลืองอยู่ กินถึงเม็ดแป้ง2เม็ดแล้ว ปกติประจำเดือนจะมา แต่ตอนนี้ไม่มา แต่เดือนก่อนหน้านี้ ปจด มาสองครั้ง คะ จะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ

    คุณ พี ที เอ็ม 

    ปกติการกินยาคุม 28 เม็ด ปจด อาจมาวันใดวันหนึ่งใน 7 เม็ดสุดท้ายก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะมาในเม็ดที่ 3-4  ดังนั้น ต้องให้เวลามดลูกลอกตัวก่อนครับ  เพราะเมื่อระดับฮอร์โมนตก ร่างกายจะสั่งการให้ผนังมดลูกหยุดการสร้างเซลล์  จึงหลุดลอกออกมากเป็น ปจด  อาจต้องใช้เวลาให้ระดับฮอร์โมนทำงานครับ   ถ้าเลย 7 วันแล้ว ปจดไม่มา ลองทดสอบการตั้งครรภ์หลังมี พสพ 15 วันก็ได้  เพราะประสิทธิภาrของยาคุมมี 99%  โอกาสน้อยมากๆๆที่กินยาคุมแล้วจะท้องนะครับ   ปัญหาของคุณอาจเกิดจากระดับฮอร์โมนเดิม ไม่สมดุลย์  หรือมีความเครียด กินยาคุมฉุกเฉินมาก่อน หรือมีถุงน้ำรังไข่ เลยทำให้ ปจด ที่น่าจะมาเกิดล่าช้าไป