ถามแพทย์

 • กินยาแก้อักเสบ amoxy มีผลกับยาคุมไหม

 •  Popeye Popeye
  สมาชิก
  ยาแก้อับเสบที่กิน Amoxy Rx500 กับยาคุมจะมีผลอะไรไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Popeye Popeye,

                      ยา Amoxy 500 คือยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม เพนิซิลิน ทั้งนี้ ในการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่ายากลุ่ม penicillin ไม่มีผลกับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือดหรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลงอย่างมีนัยสำคัญ สามารถที่จะทานร่วมกันได้ค่ะ หากไม่มั่นใจ แนะนำให้ทานยาดังกล่าวกับยาคุมกำเนิดห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมงค่ะ หรืออาจใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วยในช่วงที่ยังทานยาอยู่ค่ะ 

                     ส่วนยาที่จะมีผลต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือดอย่างมีนัยสำคัญและทำให้ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดลดลงชัดเจน คือ ยาปฏิชีวนะ rifampin, griseofluvin, ketoconazole ยากันชักต่าง ๆ ได้แก่ carbamazepine, phenytoin, topiramate, phenobarbital, oxcarbazepine, felbamate ยาต้านเชื้อไวรัส HIV ได้แก่ darunavir, efavirenz, lopinavir, nevirapine เป็นต้น