ถามแพทย์

 • กินยาวัณโรค ได้ 10 วัน

 • ผมกินยารักษาวัณโรคได้ 10 วันแล้วมีอาการคันและมีผื่นแดงขึ้นตามแขน ขา ลำตัว มันเป็นผลข้างเคียงของยาหรืออาการแพ้ยา ผมจะต้องหยุดยาไหม
  จักรกฤษณ์ บุตรสอน  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ จักรกฤษณ์ บุตรสอน

  วัณโรคเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่โตช้าชนิดหนึ่ง มักติดเชื้อที่ปอดและอาจลามไปที่อวัยวะอื่นๆได้ วิธีการรักษาคือการรรับประทานยาต้านวัณโรค เช่น INH (ไอเอ็นเอช) Rifampicin (ไรแฟมพิซิน) Pyrazinamide (ไพราซินาไมด์) Ethambutol (อีแทมบูทอล) Streptomycin (สเตรปโตมัยซิน) ตามที่แพทย์พิจารณา โดยมักจะต้องกินร่วมกันหลายตัวประมาณ 2-4 ตัว ใช้เวลารักษานานประมาณ 6-12 เดือน

  อาการผื่นคันขึ้นตามลำตัวนั้น เป็นอาการที่บ่งบอกถึงการแพ้ยาชนิดใดๆก็ได้ รวมไปถึงยาวัณโรค หากเป็นผื่นคันขึ้นเฉียบพลัน เป็นทั้งตัว มีหน้าบวม ปากบวมร่วมด้วย ควรรีบนำยาที่กินอยู่ไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม ถ้ามีการแพ้ยาไม่รุนแรง อาจจะให้ยาแก้แพ้เพื่อควบคุมอาการ แต่ถ้าแพ้ยาแบบรุนแรงนั้น อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดของยาเพื่อรักษาต่อเนื่อง ตอนนี้ยังไม่ควรหยุดยาเอง

  อาการข้างเคียงของยาวัณโรคที่พบได้บ่อยๆอื่นเช่นคลื่นไส้ อาเจียน การมีตับอักเสบ ที่มักมาด้วยอาการตัวเหลือง แน่นท้อง การมีปัสสาวะสีส้มซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้แต่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา หรือการมีปลายเส้นประสาทอักเสบทำให้ชาตามปลายนิ้วมือ เป็นต้น