ถามแพทย์

 • กินยาพาราไป 20 เม็ด 2 วันติด จะเป็นอะไรไหม

 •  pppppppppppq
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ หนูกินยาพาราไป 20 เม็ด 2 วันติด อยากทราบว่าถ้าหนูไม่ได้ไปหาหมอหนูจะเป็นอะไรไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ pppppppppppq,

                   การได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด แบ่งเป็น

                   1. ได้รับเกินขนาดแบบเฉียบพลัน คือได้รับยาเบ็ดเสร็จภายในเวลา 8 ชั่วโมง โดยได้ขนาด ≥ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

                   2. ได้รับยาเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไป คือการกินยาหลายครั้งหรือกระบวนการได้รับยาเบ็ดเสร็จภายในเวลามากกว่า 8 ชั่วโมง โดยมีเกณฑ์ดังนี้

                        - ขนาดเฉลี่ย ≥ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/24 ชั่วโมงหรือ ≥ 6 กรัม/24 ชั่วโมง  หากเป็นการกินเกินขนาดในช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง 

                        - ขนาดเฉลี่ย ≥ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/24 ชั่วโมงหรือ ≥ 4 กรัม/24ชั่วโมง หากเป็นการกินเกินขนาดในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหรือมากกว่า

                      ดังนั้น การที่ทานยาพาราเซตามอลไป 20 เม็ด ในช่วง 48 ชั่วโมง หากเป็นเม็ดที่มีขนาด 500 มิลลิกรัม จะเท่ากับทานไป 10 กรัมใน 48 ชั่วโมง ซึ่งก็ถือว่าได้รับยาเกินขนาดค่ะ

                      สำหรับการเกิดพิษ จะแยกได้เป็น 4 ระยะ

                     - ระยะที่ 1 คือเวลาภายใน 24 ชั่วโมงหลังการกินยาเกินขนาด อาจไม่แสดงอาการหรือมีเพียงอาการคลื่นไส้ อาเจียน

                     - ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงหลังกินยาเกินขนาด อาจเริ่มมีอ่อนเพลีย เจ็บบริเวณตับ และเริ่มมีค่าเอ็นไซม์ตับสูงขึ้น

                     - ระยะที่ 3 ที่เวลาประมาณ 72-96 ชั่วโมงหลังกินยาเกินขนาด จะมีความรุนแรงของตับอักเสบมากที่สุด ระดับเอ็นไซมตับขึ้นสูงที่สุดและมีอาการและภาวะแทรกซ้อนของตับวาย เช่น ระดับนน้ำตาลในเลือดต่ำ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ มีอาการทางสมอง ไตวาย มีภาวะกรดในเลือด ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้

                     - ระยะที่ 4 หลังจาก 96-120 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นจนกลับเป็นปกติหากไม่เสียชีวิตและเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะที่สาม

                      ดังนั้น แนะนำควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว และแจ้งแพทย์ถึงจำนวนเม็ดยาที่ทานไปทั้งหมด รวมถึงยาอื่นๆ หากทานไป เพื่อรับยาต้านพิษโดยเร็วค่ะ ไม่ควรปล่อยไว้นะคะ อาจอันตรายมากได้ค่ะ