ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบแผงพร้อมกับอาหาร จะเป็นอะไรไหม

 • อยากถามว่ากินยาคุม28เม็ดอยู่คะ กินพร้อมกับอาหารได้ไหม คือกำลังกินข้าวอยู่พอถึงเวลากินยาแล้วกินยาไปกลับมากินข้าวต่อ ยาจะลดประสิทธิภาพไหมคะ แล้วยาคุมรายแผงคุม24ชม.ไหม
  จิรัชญา ผงพิลา  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ จิรัชญา ผงพิลา

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้น เป็นยาที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศเหมือนเข้าไปออกฤทธิ์ในร่างกายแทนฮอร์โมนเพศจริงๆ เพื่อควบคุมให้ไม่เกิดการตกไข่ และไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์

  โดยเป็นยาที่ไม่ได้สัมพันธ์กับมื้ออาหาร หรือการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากนัก จึงไม่ใช่ยาที่ถูกระบุอย่างจำเพาะเจาะจงว่าต้องกินก่อนหรือหลังอาหารนานเท่าใด แต่เพื่อกันลืม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่าว่าต้องกินให้ครบทุกวัน มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยกินยาเวลาใดก็ได้แต่ขอให้ตรงเวลาทุกวัน หรือคลาดเคลื่อนไม่ควรเกินวันละ 3 ชั่วโมงเพื่อให้ระดับยาคงที่อยู่ตลอด ยาจะได้ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อกินครบแผงเท่านั้น