ถามแพทย์

  • เริ่มกินยาคุมชนิด 21 เม็ดหลังจากประจำเดือนหมดไป 2 วัน กินเม็ดแรกแล้วมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

  •  tenthousand
    สมาชิก
    กินยาคุมแบบ21เม็ด เริ่มกินตอนประจำเดือนหมดได้2วัน เริ่มกินยาคุมเม็ดแรก แล้วมีอะไรกับแฟนหลังจากที่เริ่มกินเม็ดแรกเสร็จ ไม่ได้ใส่ถุงยาง หลั่งนอก มีโอกาสท้องมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                       หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที แต่หากไม่ได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หากทานไปเพียง 1 เม็ดแล้วมีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ โดยหากใช้วิธีการหลั่งนอก ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% ดังนั้น ก็อาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยค่ะ