ถามแพทย์

  • ทานยาคุมแบบ 21 เม็ด ติดต่อกันโดยไม่เว้น 7 วัน จะเป็นอะไรไหม

  • สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าทานยาคุมแบบ 21 เม็ดต่อกันโดยไม่เว้น 7 วัน จะเป็นอะไรมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ มินนี่ ไม่มีหาง,

                       การทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ดนั้น เมื่อทานครบ 21 เม็ดแล้ว ต้องเว้นระยะไป 7 วัน เพื่อให้มีประจำเดือนมา หากไม่เว้นระยะ แล้วเริ่มทานแผงใหม่ต่อเลย ก็จะไม่มีประจำเดือนมา และหากทำเช่นนี้ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเกิดการหนาตัว และอาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ รวมถึงอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ค่ะ นอกจากนี้ การที่ไม่มีประจำเดือนมา ทำให้เราไม่อาจทราบไม่ว่าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นหรือไม่ค่ะ แต่หากเว้นระยะทุกครั้ง แล้วมีประจำเดือนมาทุกรอบ ก็ย่อมแสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ ดังนั้น ก็ควรเว้นระยะให้ครบ 7 วันในทุกครั้งที่ทานด้วยนะคะ