ถามแพทย์

 • กินยาคุมรายเดือนแบบ 21 เม็ด พอกินยาครบและประจำเดือนหมด 1-2 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

 •  majordeam
  สมาชิก

  กินยาคุมแบบแผง 21 เม็ดพอกินหมดแผง แรกประจำเดือนมา ประมาณ 2-3 วัน แล้วมีอะไรกับแฟน 2 วันก่อนเริ่มกินยาคุมแผงใหม่ ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หลังจากนั้นก็กินยาคุมแบบแผง ต่อ จนหมดแผง ประจำเดือนมารอบหลัง 2 วัน ก็หมด แต่เลือดออกเยอะมากกว่าปกติ แล้วหลังจากนั้นก็มี อะไรกับแฟน หลั่งใน ก่อนที่จะกินยาคุมแผงใหม่ 1 วัน จะท้องหรือเปล่าครับ

  majordeam  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณmajordeam

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 21 เม็ดนั้น มีประสิทธิภาพสูงมาก โอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 1% ในขณะที่มีการใช้ยาต่อเนื่อง กินทุกวันติดต่อกันจนหมดแผง 

  โดยในช่วง 7 วันที่เว้นยานั้น มักเป็นช่วงที่ประจำเดือนมา และมักจะไม่มีการตกไข่ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่น่าทำให้เกิดการตั้งครรภ์ค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีประจำเดือนเพราะเป็นสุขอนามัยที่ไม่ดี และเมื่อครบ 7 วันที่เว้นยา ให้กินยาแผงใหม่ต่อไปทันทีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพต่อเนื่อง