ถามแพทย์

  • กินยาคุม 21 เม็ด เกินมา 14 วัน ประจำเดือนยังไม่มา ควรทำอย่างไรต่อ

  •  patteeraa
    สมาชิก
    กินเกินมา 14วันค่ะ แล้วประจำเดือนไม่มาเลย ควรทำยังไงต่อดีคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ patteeraa,

                        ไม่แน่ใจว่าการที่ทานยาเกินมา 14 วัน หมายถึงอย่างไร หากหมายถึงว่า ทานยาคุมไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว แต่ไม่ได้เว้นระยะไป 7 วัน แล้วเริ่มทานยาคุมแผงใหม่ต่อเลย ก็ย่อมจะทำให้ไม่มีประจำเดือนมาค่ะ และหากทานยาแผงใหม่มา 14 วันแล้ว แนะนำให้ทานต่อจนครบ 21 เม็ด แล้วให้เว้นระยะไป 7 วัน ซึ่งประจำเดือนก็น่าจะมาในช่วงที่เว้นระยะนี้ค่ะ แต่หากไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ